Meld vogelsterfte op de gratis influenzalijn

Gepubliceerd op  donderdag 6 apr 2023 om 09:58 uur
Sinds de uitbraak van het H5-vogelgriepvirus bij wilde vogels in 2020 houdt dit virus lelijk huis bij wilde vogels in Europa met een grote vogelsterfte in de natuur als gevolg. Om de risico’s te verkleinen, vraagt de overheid om dode vogels steeds te melden.

Het vogelgriepvirus is waarschijnlijk een constante geworden in de wilde vogelpopulaties in Europa, waardoor het vogelgrieprisico het hele jaar door aanwezig blijft.

De overheid vraagt dan ook aan elke burger om dode vogels steeds melden aan de (gratis) influenzalijn van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) op 0800/99777.

Het FAVV beslist dan of de kadavers moeten worden ingezameld voor onderzoek. Dit is afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip. Is een onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) enkele kadavers ophaalt voor analyse. De grondeigenaar of -beheerder verwijdert de resterende kadavers.

Als FAVV meldt dat er voor de kadavers geen analyse nodig is, moet de grondeigenaar of -beheerder alle kadavers verwijderen. Een destructiebedrijf zoals Rendac kan de kadavers komen ophalen. Gaat het om slechts enkele kadavers, dan kan je ze ook in een diepe put (minimaal 50 cm) begraven en goed toedekken met aarde, zodat de vogels niet worden opgegraven door wilde dieren.

Het verwijderen van vogelkadavers is belangrijk om de virale lading in de natuur te verkleinen voor vogels en andere dieren. Er werden immers ook al wilde zoogdieren, zoals vossen, besmet door het eten van zieke en dode vogels. Om de besmettingskans van deze zoogdieren te verkleinen en verdere virusmutaties van vogelgriep bij zoogdieren te voorkomen, is het dus belangrijk om de vogelkadavers zoveel mogelijk te verwjderen.

Hou ook huisdieren op afstand van dode en zieke vogels.

Hoewel dit vrij ongebruikelijk is, kan het vogelgriepvirus dat de huidige problemen veroorzaakt, ook mensen besmetten. Neem daarom steeds de juiste (bioveiligheid)maatregelen om ook jezelf te beschermen bij het verwijderen van de kadavers.

Meer informatie over vogelgriep:

Naar top