Opheffing van tijdelijk onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen in provincie Antwerpen

Gepubliceerd op  maandag 12 jun 2023 om 16:05 uur
Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen stelde gouverneur Cathy Berx op 10 juni 2023 een tijdelijk onttrekkingsverbod in voor een aantal stroomgebieden in de provincie Antwerpen. De regen van de voorbije periode zorgde ervoor dat het watersysteem voldoende hersteld is.

De tijdelijke onttrekkingsverboden worden dan ook opgeheven. Het permanent onttrekkingsverbod, ingesteld sinds 1 januari 2022, blijft wel van kracht.

In 2023 volgden de weersextremen elkaar snel op. Na een natte lente volgde een extreem droge periode van midden mei tot midden juni. Door de droogte daalden de waterpeilen van verschillende waterlopen in de provincie Antwerpen tot onder de ecologische minimumdrempel. Daarom werd er een tijdelijk onttrekkingsverbod ingesteld. De neerslag van de maand juli zorgde nog niet onmiddellijk voor een structureel herstel van de waterafvoeren. De voorbije en de te verwachten neerslag tussen 31 juli en 6 augustus 2023 resulteert nu wel in een structureel herstel van het watersysteem. Onttrekking van water uit de waterlopen zonder dat de ecologie in de waterlopen daarbij wordt bedreigd, is opnieuw mogelijk. Na advies van de Vlaamse droogtecommissie, de waterbeheerders van de provincie Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heft wnd. gouverneur Bram Abrams de tijdelijke onttrekkingsverboden op vanaf 4 augustus 2023. Het permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken blijft evenwel van kracht.

Hoewel er de afgelopen dagen veel neerslag viel, blijft het nodig om de toestand van het watersysteem zorgvuldig te monitoren. De waterbeheerders doen dit met continue peil- en debietmetingen van oppervlaktewater en grondwater.

Permanent verbod blijft van kracht Sinds 1 januari 2022 geldt er een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod blijft noodzakelijk om de fauna en flora verder te blijven beschermen, ook gedurende de minder acuut droge periodes. Het permanent onttrekkingsverbod blijft bijgevolg van toepassing op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden kan u raadplegen op onderstaande kaart of via de online kaarten op https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/droogte/onttrekkingsverbod.html#actueel

Algemeen spaarzaam watergebruik

Water is een schaars en kostbaar goed. Hoewel de veelvuldige neerslag laat lijken dat er water in overvloed is, kan de toestand snel omslaan als het weerbeeld opnieuw droger wordt. Vermijd daarom het gebruik van water voor niet-essentiƫle toepassingen en zorg voor opvangmogelijkheden van regenwater.

Naar top