Nieuws

09 mei 2019

De fiscale attesten voor de belastingaangifte van 2019 (inkomstenjaar 2018) zijn beschikbaar. Het fiscaal attest van De Kinderclub staat online in i-School. Het fiscaal attest van de Speelpleinwerking wordt vanaf 20 mei bezorgd in je brievenbus. Heb je het attest graag vroeger? Kom het dan afhalen in het gemeentehuis, ze liggen klaar.

07 mei 2019

Op maandag 13 mei 2019 voert Admibo bvba in opdracht van Pidpa werken uit aan de waterleiding in Itegemse Steenweg ter hoogte van nummer 18, meer bepaald het maken van aftakkingen. Hierdoor zullen het fietspad en een deel van de rijbaan onderbroken zijn waardoor de voorrangsregel geldt.

07 mei 2019

SAVE staat voor Samen Actief voor VEilig Verkeer. Herenthout geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid samen met OVK. OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.

30 apr 2019

Zondag 26 mei 2019 zijn er Europese en federale verkiezingen. Iedere Belg die dan tenminste 18 jaar is, is stemplichtig. Om te kunnen gaan stemmen, heb je onder andere je kiesbrief nodig. Die kiesbrief is persoonlijk op naam opgemaakt. Een externe firma zal de kiesbrieven voor Herenthout ten laatste op 11 mei 2019 versturen.

30 apr 2019

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

29 apr 2019

Gemeente Herenthout zet in op het vernieuwen en verduurzamen van het wagenpark. De gemeente kocht een elektrisch voertuig. Netbedrijf Fluvius ondersteunde de aankoop. Op 29 april 2019 werd het voertuig officieel in dienst genomen. 

26 apr 2019

De Ringland Academie lanceert de tweede editie van Straatvinken, het grootschalige wetenschapsproject met burgers rond mobiliteit. Dit jongere broertje van CurieuzeNeuzen meet niet de luchtkwaliteit, maar het verkeer in de straat. Duizenden burgers zullen op donderdag 16 mei één uur lang alle verplaatsingen in hun straat tellen. Wij roepen de burgers in Herenthout graag op om mee te tellen!

25 apr 2019

We geven graag een stand van zaken van de geplande weg- en rioleringswerken in Zwanenberg en Bergense Steenweg voor einde april en begin mei 2019.

25 apr 2019

Op zondag 26 mei 2019 trekken we nogmaals naar de stembus en kiezen we de leden van het Europese, federale en Vlaamse parlement. Het stemmen gebeurt met hetzelfde stemsysteem als bij de vorige verkiezingen in oktober. Wil je toch vooraf nog even oefenen? Dat kan vanaf maandag 29 april tot en met maandag 20 mei 2019 in het gemeentehuis of in Driane.

25 apr 2019

Op zaterdag 27 april 2019 organiseert de Herenthoutse Wieler- en Supportersclub een wielerwedstrijd voor gentlemen en nieuwelingen. Verkeer is enkel toegelaten in de richting van de koers. Er wordt een omleiding voorzien.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact