Dertien bouwgronden te koop aan Meulenveld

Gepubliceerd op  donderdag 10 aug 2023 om 11:05 uur
Ben je van plan om te bouwen en liefst in Herenthout? Heb je interesse in de aankoop van een bouwgrond? Dan kan je je kandidaat stellen vanaf 1 september tot en met 16 oktober 2023 (tot 12.00 uur) via het digitaal formulier of op het gemeentehuis.

Het voormalige voetbalterrein van KFC Herenthout werd opgedeeld in 56 kavels voor eengezinswoningen. De laatste dertien percelen worden nu te koop aangeboden.

Toewijzingsreglement

De gronden worden verkocht via een toewijzingsreglement, dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Aan de kandidaat-kopers worden punten toegekend overeenkomstig enkele criteria. Je mag al eigenaar zijn van een eigendom (woning of bouwgrond).

Heb je interesse in de aankoop van een bouwgrond? Dan kan je je van 1 september tot en met 16 oktober 2023 om 12 uur kandidaat stellen via de website of door het inschrijvingsformulier met bijlagen af te geven op het gemeentehuis.

Na afloop van de inschrijvingsperiode worden aan elke kandidaat punten toegekend op basis van je verbondenheid met Herenthout, je leeftijd, kinderlast … Wie het eerst gerangschikt wordt, mag als eerste een lot kiezen. Indien meerdere personen hetzelfde aantal punten behalen, wordt de volgorde bepaald door loting. De bekendmaking van de uitslag gaat door op maandag 20 november om 18.00 uur in de gemeentelijke feestzaal. Bij deze gelegenheid kies je een lot en onderteken je een aankoopbelofte.

Prijs

De prijs van de bouwgronden werd vooraf vastgesteld. Deze bestaat uit de schattingsprijs, vermeerderd met een deelname in de kosten van onder meer de aanleg van de nutsvoorzieningen. Ook de kosten van de akte zijn ten laste van de koper. Deze worden rechtstreeks met de notaris afgerekend en zijn niet vervat in de koopprijs.

De loten 27-33, 35-39 en 42 worden verkocht.

LotOppervlakte (m²)Prijs (€)
27573137.965,00
2839596.135,00
2939696.370,00
3039696.370,00
3139696.370,00
3239696.370,00
3339696.370,00
35414100.600,00
36414100.600,00
3739696.370,00
3839696.370,00
3939696.370,00
4239696.370,00

Deze prijzen zijn inclusief € 3.310,00 voor de kosten.

Ligging

De exacte locatie van elk lot vind je op het verkavelingsplan.

Bouw- en woonverplichting

Wie een perceel aankoopt, is verplicht de ruwbouw van de woning binnen de 7 jaar na het ondertekenen van de aankoopakte te voltooien. De woning moet binnen de 8 jaar bewoond zijn en gedurende een ononderbroken termijn van 10 jaar bewoond blijven door de eigenaar. Aan het niet naleven van deze verplichtingen zijn sancties verbonden.

Inschrijven

Inschrijven kan van 1 september tot en met 16 oktober 2023 (tot 12 uur):

  • via het online formulier en met overschrijving van het inschrijvingsgeld van € 25,00 op rekeningnummer BE35 0910 0008 8137 met mededeling: 'Jouw naam + Inschrijving Meulenveld'.
  • door afgifte van het ingevulde inschrijvingsformulier aan het onthaal van het gemeentehuis, voorzien van de nodige bijlagen. Het inschrijvingsgeld kan je aan het onthaal elektronisch betalen of kan je overschrijven op rekeningnummer BE35 0910 0008 8137 met mededeling: 'Jouw naam + Inschrijving Meulenveld'.

Meer info

Je kan terecht bij het onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, of info@herenthout.be of T 014 50 21 21.

Naar top