Vernieuwde politiecodex Neteland

Gepubliceerd op  donderdag 27 jun 2024 om 14:49 uur
Met verschillende aanpassingen stemmen de Neteland-gemeenten de politiecodex beter af op de actualiteit, en streven ze een gelijke behandeling voor iedereen na. De nieuwe codex wordt ook dunner, beter leesbaar en duidelijker voor iedereen. De codex gaat op 1 juli van kracht.

De politiecodex is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de vijf gemeenten van Neteland. Sinds de invoering van het systeem van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in 2008 zijn Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Olen en Vorselaar voortdurend bezig met het harmoniseren en moderniseren van de reglementen. Dit proces was niet enkel gebaseerd op wetswijzigingen, maar ook op feedback van burgers, diensten en politie.

De eerste versie van de politiecodex stamt uit 2011. Na dertien jaar was het tijd voor een modernisering van de verschillende reglementen. De vernieuwde codex stemt de diverse reglementen van de gemeenten nog meer op elkaar af, zodat de handhaving eenvormiger en beter kan. De politiecodex bevat alle politiereglementen in de vijf gemeenten van Neteland. De codex wordt ook gebruikt om kleine overlast tegen te gaan. Dat gebeurt via de GAS-boetes in de politiecodex.

Er staan verschillende nieuwe zaken in de politiecodex. Zo legt de politiecodex regels vast rond deelvoertuigen en laadkabels op de openbare weg. Er zijn ook bijkomende bepalingen voor nachtwinkels, seksuitbatingen en pop-up bars opgenomen. De Neteland-gemeenten hebben ook een akkoord rond de geluidsnormen op openluchtevenementen.

Een belangrijke wijziging is de verlaging van de leeftijd waarop iemand een GAS-boete kan krijgen van 16 naar 14 jaar. Voor minderjarigen staat bestraffing niet centraal, maar wel bemiddeling en betrokkenheid van ouders, wat een meer constructieve benadering vraagt. Zo willen de gemeenten overlast effectiever kunnen aanpakken.

Naar top