Wist je dit al over de huurprijs?

Gepubliceerd op  woensdag 13 sep 2023 om 16:23 uur
De huurprijzen op de private huurmarkt nemen jaar na jaar toe. Als huurder kan je als je aan bepaalde voorwaarden voldoet ondersteuning krijgen bij het betalen van je huurprijs.

Dit ofwel via de Vlaamse huursubsidie ofwel via de Vlaamse huurpremie. Je kan beide premies wel niet combineren.

Vlaamse huursubsidie

De Vlaamse huursubsidie kan je als huurder aanvragen als je een bescheiden inkomen hebt én geen woning in eigendom hebt. Bovendien moet je aan 1 van volgende voorwaarden voldoen:

  • Je was dakloos en je hebt een installatiepremie van het OCMW  ontvangen;
  • Je moest je vorige huurwoning verlaten omdat deze onbewoonbaar werd verklaard of onaangepast was aan de gezinsgrootte;
  • Je huurt een woning  die door de woonmaatschappij wordt ingehuurd op de private huurmarkt (voormalige SVK-huurwoning).

De huursubsidie wordt berekend op basis van je inkomen, de grootte van je gezin, de ligging en de huurprijs van je woning. Om de huursubsidie aan te vragen neem je best contact op met je OCMW of het woon- en energieloket in je gemeente.

Vlaamse huurpremie

Indien je al 4 jaar wacht op een sociale huurwoning en intussen een private huurwoning met een huurcontract huurt, kom je mogelijks in aanmerking voor de Vlaamse huurpremie. Ook in dit geval mag je geen te hoog inkomen hebben én niet over een eigen woning beschikken. Als je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning betekent dit automatisch dat je aan deze voorwaarden voldoet.

Sta je 4 jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, dan ontvang je automatisch een formulier om de huurpremie aan te vragen. Op de envelop vind je een gele ronde sticker met het opschrift ‘Open dit om de huurpremie te kunnen krijgen!’. Om in aanmerking te komen voor deze premie is het belangrijk dat je het aanvraagformulier volledig ingevuld terug bezorgt. Om dit formulier in te vullen, kan je hulp krijgen bij de sociale dienst van het OCMW of bij het gemeentelijke woon- en energieloket.

Indien je al langer dan 4 jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staat en je hebt het aanvraagformulier niet ontvangen of je bent het aanvraagformulier kwijt, kan je best contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW of met het gemeentelijk woon- en energieloket. Zij kunnen indien nodig contact opnemen met het Agentschap Wonen in Vlaanderen om het dossier uit te klaren.

Indexeren huurprijs terug toegestaan

Tot 30 september 2023 mag de huurprijs van huurwoningen met een hoog energieverbruik (huurwoningen met EPC label D, E en F én woningen zonder EPC) niet worden geïndexeerd. Dit verbod werd in oktober 2022 ingevoerd. Aanleiding waren de hoge gas- en elektriciteitsprijzen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. Vanaf 1 oktober 2023 is indexeren terug toegestaan bij huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F. Maar dan wel volgens een aangepaste formule met correctiefactor. Dit om huurders te behoeden voor een al te sterke stijging van de huurprijs.

Voor deze aangepaste indexering wordt op het resultaat van de standaardindexatieformule (basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) een correctiefactor toegepast. De correctiefactor die moet worden toegepast, wordt bepaald door het EPC-label en de datum van het huurcontract. Via de website van de Vlaamse Overheid kan je nagaan welke correctiefactor op jouw situatie van toepassing is.

Het is geen eenvoudige berekening en indien je als huurder of verhuurder hulp wil bij het bepalen van een correctie indexering kan je je ook wenden tot het gemeentelijk woon- en energieloket.

Contactgegevens bij vragen

Naar top