Omgevingsvergunning voor droogzuiging / bronbemaling

Inhoud

Wie bij bouwwerken een tijdelijke droogzuiging of bronbemaling nodig heeft voor ondergrondse constructies zoals funderingen of een kelder, moet dit steeds melden of een omgevingsvergunning voor aanvragen.

Je moet dus niet enkel zorgen voor een omgevingsvergunning voor de stedenbouwkundige werken, maar ook een omgevingsvergunning voor een als hinderlijk ingedeelde inrichting klasse 2 of 3 (rubriek 53.2). Deze kunnen samen in één omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

Is pas bij het oprichten van de bouwwerken duidelijk dat een droogzuiging nodig is, dan moet je vóór de werken van start gaan en de droogzuiging geplaatst wordt, deze omgevingsvergunning aanvragen.

Je kan alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op het Geoportaal.

Voorwaarden

Volgens de wetgeving moet het opgepompte water, als dit op de locatie en technisch mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden gebracht buiten de onttrekkingszone. Hiervoor kan je gebruik maken van putten, vijvers, bekkens of grachten. Als dit niet mogelijk is, moet het water waar mogelijk in openbare of private beken, waterlopen of grachten worden geloosd. Alle bepalingen over de wetgeving bemaling en de richtlijnen die moeten worden gevolgd bij de aanvraag van de bronbemaling en het installeren van de bemaling zelf, vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Digitaal loket

Naar top