Advies Programmatorische Aanpak Stikstof

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS en een ontwerp-plan-MER opgemaakt dat de effecten van de Programmatorische Aanpak Stikstof op het leefmilieu onderzoekt. De PAS heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen.

Op dit ontwerp formuleerde het lokaal bestuur zijn advies met enkele bedenkingen over het ontwerp PAS. Deze bedenkingen vind hier.


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact