Drankvergunningen

Wat?

 • Het schenken van alcoholhoudende dranken is in bepaalde gevallen onderworpen aan een voorafgaande vergunning, een drankvergunning.
 • Dit is een (gemeentelijke) toelating voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken, voor verbruik ter plaatse in:
  • vaste drankgelegenheden: horeca, café, cafetaria, frituur, tearoom …
  • reizende drankgelegenheden: verkoop op markten …
  • occasionele drankgelegenheden: fuiven, evenementen …

Voorwaarden?

 • Voor het schenken van gegiste dranken in vaste en reizende drankgelegenheden levert de gemeente al dan niet een positief bericht af, afhankelijk of voldaan is aan de wettelijk bepaalde moraliteitsvoorwaarden door de uitbater (en andere personen betrokken bij de uitbating).
 • Voor het schenken van sterke drank voor verbruik ter plaatse in vaste en reizende drankgelegenheden, levert de gemeente – in antwoord op een voorafgaande vergunningsaanvraag – al dan niet een vergunning af, afhankelijk of voldaan is aan de wettelijk bepaalde moraliteitsvoorwaarden door de uitbater (en andere personen betrokken bij de uitbating).
 • Voor de vaste drankgelegenheden moet bovendien ook voldaan zijn aan de wettelijk bepaalde hygiënevoorwaarden.
 • Voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken bij gelegenheids- of occasionele drankgelegenheden legt de wet geen vergunning op. De gemeente kan zelf bepalen welke voorwaarden en formaliteiten zij oplegt bijvoorbeeld meldingsplicht.

Samengevat:

type drankgelegenheid gegiste dranken sterke dranken
vast Positief bericht, afgeleverd door het gemeentebestuur, na controle moraliteit en hygiëne. Niet nodig indien enkel geserveerd bij maaltijden. Vergunning, afgeleverd door het gemeentebestuur, na controle moraliteit en hygiëne.
reizend Positief bericht, afgeleverd door het gemeentebestuur, na controle moraliteit. Vergunning, afgeleverd door het gemeentebestuur, na controle moraliteit.
occasioneel Gemeente bepaalt autonoom de formaliteiten. Gemeente bepaalt autonoom de formaliteiten. Opgepast: voor openbare sportieve, culturele en politieke manifestaties is een speciale machtiging vereist.

 


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact