Milieuvergunningen

Wat?

 • Als je een bedrijf wil starten moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of je bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM I).
 • Vlarem I bevat een lijst van alle inrichtingen die meldings- of vergunningsplichtig zijn.
 • Die inrichtingen worden ingedeeld in drie klassen afhankelijk van hun hinderlijkheid voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.
  • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
  • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
  • Klasse 2: de minst hinderlijke activiteit.
 • Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig; een bedrijf in klasse 3 heeft meldingsplicht.
 • Elke verandering aan een reeds vergunde inrichting dient te worden gemeld of vergund afhankelijk van de impact van de wijzigingen.
 • Als een vergunde of gemelde inrichting wordt overgenomen door een andere exploitant moet dit ook gemeld worden aan de milieudienst.

Meldingen klasse 3

Wat?

 • Behoort je bedrijf tot klasse 3? Dan ben je enkel verplicht om dit te melden.
 • Het meldingsformulier klasse 3 moet je vooraf indienen bij het college van burgemeester en schepenen die akte neemt van deze meldingen.
 • Enkele voorbeelden van inrichtingen klasse 3: stookolietanks, propaangastanken, droogzuigingen, airco’s, stallen van voertuigen …

Milieuvergunningen klasse 1

Wat?

 • Behoort je bedrijf tot klasse 1? Vraag dan een milieuvergunning aan bij de deputatie van de provincie Antwerpen.
 • De aanvraag gebeurt via een milieuvergunningsaanvraagformulier in tienvoud.
 • De behandelingstermijn voor een milieuvergunning klasse 1 is 4,5 maanden.
 • Bij de procedure hoort een openbaar onderzoek van 30 dagen. Alle eigenaars van een perceel binnen een straal van 100 meter van de inrichting worden aangeschreven.
 • De milieuvergunning wordt afgeleverd voor maximum 20 jaar.
 • Tegen de vergunning kan beroep worden ingediend bij de Minister van Leefmilieu.

Milieuvergunningen klasse 2

Wat?

 • Behoort je bedrijf tot klasse 2? Vraag dan een milieuvergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen.
 • De aanvraag gebeurt via een milieuvergunningsaanvraag in zevenvoud.
 • De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
 • Bij de procedure hoort een openbaar onderzoek van 30 dagen.
 • De milieuvergunning wordt afgeleverd voor maximum 20 jaar.
 • Tegen de vergunning kan beroep worden ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact