Planologische attesten

Wat?

 • Het planologisch attest is een document dat aangeeft of een bestaand bedrijf al dan niet kan behouden blijven op de plaats waar het gevestigd is.
 • Hierbij worden de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf op korte en lange termijn meegedeeld.
 • De ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten worden hierbij gelijktijdig tegen elkaar afgewogen en er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen.

Voorwaarden

 • Een planologisch attest kan enkel aangevraagd worden door en voor een bedrijf waarvoor het maken of wijzigen van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) overwogen moet worden om de uitbreiding of het herbouwen van het bedrijf mogelijk te maken.
 • Bovendien moet het bedrijf voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
  • het bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunningsplicht in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;
  • het betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf;
  • het bedrijf heeft een omzet geboekt van minstens 250 000 euro op basis van de BTW-aangiften over het volledige boekjaar voorafgaande aan de aanvraag.

© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact