Verhuispremie voor zelfstandigen

Wat?

  • Voor de versterking van het kernwinkelgebied heeft de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2018 een subsidiereglement goedgekeurd.
  • Het Herenthoutse kernwinkelgebied is afgebakend tussen:
    • Botermarkt (+ Bouwelse Steenweg 3) – Markt – Molenstraat (tot en met de hoeken met Koestraat en Leopoldstraat) – Vonckstraat (tot en met de hoeken met Leopoldstraat) – Jodenstraat (tot en met de hoek met Van Reynegomlaan).

Voorwaarden?

  • De premie wordt toegekend aan ondernemers met een commerciële activiteit, meer bepaald het uitbaten van een kleinhandels-, detailhandels- of horecazaak, die hun bestaande activiteit verhuizen van buiten naar een pand binnen het Herenthoutse kernwinkelgebied.
  • Om de premie te bekomen dient een aanvraag ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen.
  • De aanvraag moet ingediend worden maximum twee maanden voor en ten laatste drie maanden na datum waarop de uitbating van de zaak verhuist.
  • De aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden bij aangetekend schrijven of bij afgifte op het Loket Leven & Ondernemen tegen ontvangstbewijs.

Extra?

 


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact