Vestigingspremie voor zelfstandigen

Wat?

  • Om de leegstand in het Herenthoutse kernwinkelgebied tegen te gaan heeft de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2016 een ‘vestigingspremie voor zelfstandigen’ goedgekeurd.
  • Het Herenthoutse kernwinkelgebied is afgebakend tussen:
    • Botermarkt (+ Bouwelse Steenweg 3) – Markt – Molenstraat (tot en met de hoeken met Koestraat en Leopoldstraat) – Vonckstraat (tot en met de hoeken met Leopoldstraat) – Jodenstraat (tot en met de hoek met van Reynegomlaan).

Voorwaarden?

  • De vestigingspremie kan aangevraagd worden voor de invulling van een handelspand dat minimum één jaar leegstaat.
  • Om de premie te bekomen, moet je een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
  • De aanvraag moet ingediend worden maximum twee maanden voor en ten laatste drie maanden na de datum waarop de uitbating van de zaak van start gaat.
  • De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij aangetekend schrijven of bij afgifte op het Loket Leven & Ondernemen tegen ontvangstbewijs.

Extra?

 


© 2022 Herenthout | KBO 0207.502.004 | Privacy | Gebruiksvoorwaarden | Toegankelijkheidsverklaring | Contact