Onroerend erfgoed

Inhoud

Staat jouw woning op de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Vlaamse Overheid? Dan staat behoud van het pand voorop en moet je bij werken mogelijk rekening houden met enkele bijkomende maatregelen. Hier kan je terugvinden of je eigendom erfgoedwaarde heeft en welke maatregelen en welke ondersteuning mogelijk zijn.

Er zijn twee soorten erfgoedpanden op de inventaris van het bouwkundig erfgoed waaraan rechtstgevolgen zijn gekoppeld: beschermde monumenten en panden die vastgesteld zijn als bouwkundig erfgoed. Ook panden die eerder opgelijst waren als erfgoed, maar die te sterk veranderd zijn of die verdwenen zijn, vind je nog terug op de Vlaamse inventaris, maar zonder dat hieraan nog rechtsgevolgen gekoppeld zijn.

Voor de gemeente Herenthout maakte IOED Land van Nete en Aa een waardering op van het bouwkundig erfgoed. Op die manier krijg je als (potentiële) eigenaar een beter beeld waarom het pand erfgoed is, welke motivering de IOED zal gebruiken bij adviezen en op welke wijze de gemeente voorwaarden zal opleggen bij een toelating of vergunning. De waardering verandert niets aan het feit dat een pand door Vlaanderen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed is gezet en de daaraan verbonden rechtsgevolgen.

Procedure

De lijst geeft een opdeling in 5 categorieën. Je kan per categorie alfabetisch zoeken op adres.

  • Categorie 0: beschermd monument. Advies en ondersteuning is bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. Neem contact op met antwerpen@onroerenderfgoed.be voor meer informatie of neem een kijkje op hun website voor de gevolgen van een bescherming.
  • Categorie 1: vastgesteld pand met hoge erfgoedwaarden. Sloop is niet gewenst. Bij werken streven we naar maximaal behoud en naar herstel van het origineel ontwerp.
  • Categorie 2: vastgesteld pand met duidelijk aanwezige erfgoedwaarden. Sloop is niet gewenst. Bij werken streven we naar een maximaal behoud van de waardevolle delen en zetten we in op het versterken van authenticiteit en conditie.
  • Categorie 3: vastgesteld pand met enige erfgoewaarden en/of hoge ruimtelijke contextwaarde. Sloop is niet gewenst. Bij werken streven we naar behoud van de nog aanwezige erfgoedwaarden met aandacht voor de authentieke schaal, volumewerking en buitenarchitectuur.
  • Categorie 4: vastgesteld pand met ondersteunende ruimtelijke contextwaarde. Sloop is niet gewenst. Bij werken streven we naar behoud van het aanwezige volume en de buitenarchitectuur.
  • Categorie nog te bepalen: enkele panden kunnen niet gewaardeerd worden vanop de openbare weg. De IOED vraagt aan de eigenaars of gebruikers van de panden om contact op te nemen zodat dit alsnog in orde gebracht kan worden.

Onroerend erfgoed - Herenthout overzicht publicatie 2023.pdf1,2 Mb(pdf)

De volgende update van de waardering van de bestaande lijst van vastgesteld erfgoed door de gemeenteraad is voorzien in 2027, maar kan vroeger als daartoe noodzaak is. Omdat de oplijsting door Vlaanderen dateert van 1999-2000 zal de gemeente vanaf het najaar van 2023 een nieuwe gemeentebrede screening starten. Daarin wordt onderzocht of er nog panden met erfgoedwaarde zijn die een plaats verdienen op de inventaris en op termijn eventueel vastgesteld kunnen worden.

Hoe adviseert de gemeente?

De gemeente Herenthout is bevoegde instantie om ingrepen aan het vastgestelde erfgoed (categorieën 1 tem 4) toe te laten. Ze maakt hiervoor gebruik van de expertise van IOED Land van Nete en Aa.

Plan je werken? Contacteer dan op voorhand de IOED voor informatie of begeleiding. De IOED komt bij voorkeur op plaatsbezoek en ondersteunt bij de zoektocht naar gepaste oplossingen die tegemoet komen aan de vraag van de (toekomstige) eigenaar zonder de erfgoedwaarden te schaden. Door het engagement van de gemeente Herenthout, is deze dienstverlening voor (toekomstige) eigenaars en gebruikers gratis.

Meer info

IOED Land van Nete en Aa (deelwerking van projectvereniging Kempens Karakter)

ioed@kempenskarakter.be
T 014 30 81 53

Nederrij 135
2200 Herentals

Naar top