Onroerend erfgoed

Inhoud

Staat jouw woning op de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Vlaamse Overheid? Dan staat behoud van het pand voorop en moet je bij werken mogelijk rekening houden met enkele bijkomende maatregelen. Hier kan je terugvinden of je eigendom erfgoedwaarde heeft en welke maatregelen en welke ondersteuning mogelijk zijn.

Er zijn twee soorten erfgoedpanden op de inventaris van het bouwkundig erfgoed waaraan rechtstgevolgen zijn gekoppeld: beschermde monumenten en panden die vastgesteld zijn als bouwkundig erfgoed. Ook panden die eerder opgelijst waren als erfgoed, maar die te sterk veranderd zijn of die verdwenen zijn, vind je nog terug op de Vlaamse inventaris, maar zonder dat hieraan nog rechtsgevolgen gekoppeld zijn.

Waardering bouwkundig erfgoed

Voor de gemeente Herenthout maakte IOED Land van Nete en Aa een waardering op van het bouwkundig erfgoed. Op die manier krijg je als (potentiële) eigenaar een beter beeld waarom het pand erfgoed is, welke motivering de IOED zal gebruiken bij adviezen en op welke wijze de gemeente voorwaarden zal opleggen bij een toelating of vergunning. De waardering verandert niets aan het feit dat een pand door Vlaanderen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed is gezet en de daaraan verbonden rechtsgevolgen.

Procedure

De lijst geeft een opdeling in 5 categorieën. Je kan per categorie alfabetisch zoeken op adres.

  • Categorie 0: beschermd monument. Advies en ondersteuning is bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. Neem contact op met antwerpen@onroerenderfgoed.be voor meer informatie of neem een kijkje op hun website voor de gevolgen van een bescherming.
  • Categorie 1: vastgesteld pand met hoge erfgoedwaarden. Sloop is niet gewenst. Bij werken streven we naar maximaal behoud en naar herstel van het origineel ontwerp.
  • Categorie 2: vastgesteld pand met duidelijk aanwezige erfgoedwaarden. Sloop is niet gewenst. Bij werken streven we naar een maximaal behoud van de waardevolle delen en zetten we in op het versterken van authenticiteit en conditie.
  • Categorie 3: vastgesteld pand met enige erfgoewaarden en/of hoge ruimtelijke contextwaarde. Sloop is niet gewenst. Bij werken streven we naar behoud van de nog aanwezige erfgoedwaarden met aandacht voor de authentieke schaal, volumewerking en buitenarchitectuur.
  • Categorie 4: vastgesteld pand met ondersteunende ruimtelijke contextwaarde. Sloop is niet gewenst. Bij werken streven we naar behoud van het aanwezige volume en de buitenarchitectuur.
  • Categorie nog te bepalen: enkele panden kunnen niet gewaardeerd worden vanop de openbare weg. De IOED vraagt aan de eigenaars of gebruikers van de panden om contact op te nemen zodat dit alsnog in orde gebracht kan worden.

Onroerend erfgoed - Herenthout overzicht publicatie 2023.pdf1,2 Mb(pdf)

De volgende update van de waardering van de bestaande lijst van vastgesteld erfgoed door de gemeenteraad is voorzien in 2027, maar kan vroeger als daartoe noodzaak is.

Bijkomende inventarisatie

Omdat de oplijsting door Vlaanderen dateert van 1999-2000 zal de gemeente vanaf 2024 een nieuwe gemeentebrede screening starten. Daarin wordt onderzocht of er nog panden met erfgoedwaarde zijn die een plaats verdienen op de inventaris en op termijn eventueel vastgesteld kunnen worden.

IOED Land van Nete en Aa voert vanaf januari 2024 deze opdracht uit voor gemeente Herenthout. Ze zullen alle straten en huizen in de gemeente bekijken vanop de openbare weg. Ze doen dit om de bestaande inventaris van het bouwkundig erfgoed te kunnen aanvullen of bijsturen waar nodig. De oude inventaris, opgemaakt door de Vlaamse Overheid, dateert van rond de eeuwwisseling. Uit de waardering in 2022-2023 bleek dat er heel wat mooie en waardevolle panden niet opstaan en soms ook panden niet meer zouden moeten opstaan omdat ze intussen geen erfgoedwaarde meer hebben.

Volgende principes worden gebruikt:

  • De gemaakte foto’s dienen louter ter ondersteuning van het onderzoek. De medewerker neemt de foto’s zo dat er geen persoons- of privacygevoelige gegevens zichtbaar zijn (personen, namen, nummerplaten, enz.). Blijkt er bij verwerking toch dergelijke data op de foto te staan, dan wordt die weggewerkt of wordt de foto verwijderd.
  • Dit onderzoek is louter een studieopdracht.
  • Heeft uw pand volgens het onderzoek erfgoedwaarde? Dan word je hierover ingelicht vooraleer de gemeente eventuele vervolgstappen zet.
  • Je mag de medewerker toegang verlenen tot je perceel of gebouw, maar die keuze ligt bij de bewoner/gebruiker/eigenaar. Spreek steeds af of de medewerker ook foto’s mag nemen. Voor die foto’s gelden dezelfde principes als voor foto’s die vanop de openbare weg worden genomen.

Voor meer info:

Michael Van Craen - michael@kempenskarakter.be - 0478 267337

Hoe adviseert de gemeente?

De gemeente Herenthout is bevoegde instantie om ingrepen aan het vastgestelde erfgoed (categorieën 1 tem 4) toe te laten. Ze maakt hiervoor gebruik van de expertise van IOED Land van Nete en Aa.

Plan je werken? Contacteer dan op voorhand de IOED voor informatie of begeleiding. De IOED komt bij voorkeur op plaatsbezoek en ondersteunt bij de zoektocht naar gepaste oplossingen die tegemoet komen aan de vraag van de (toekomstige) eigenaar zonder de erfgoedwaarden te schaden. Door het engagement van de gemeente Herenthout, is deze dienstverlening voor (toekomstige) eigenaars en gebruikers gratis.

Meer info

IOED Land van Nete en Aa (deelwerking van projectvereniging Kempens Karakter)

Nederrij 135
2200 Herentals

ioed@kempenskarakter.be
T 014 21 97 00

Contact: Ellen Van de Velde – ellen@kempenskarakter.be – 0486 52 94 74

Bijlagen

Naar top