Ontwerp plan MER Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur

Publicatiedatum: 14 jan 2022

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het plan-MER voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021-2027. Het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma zal volgende prioriteiten van het EFMZVA nastreven:

  1. Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen;
  2. Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de Unie;
  3. De voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserij en aquacultuurgemeenschappen.

Je kan de kennisgeving/ontwerp-MER van 14 januari tot en met 14 maart 2022 inkijken en je feedback bezorgen.

Tot en met 14 maart 2022 kan je je opmerkingen op dit plan-MER bezorgen via:

  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij – Dienst Visserij Plan-MER 0269 – EFMZVA – Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
  • via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis (na afspraak met het departement omgeving).

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bellen naar het gratis nummer 1700.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact