Openbaar onderzoek

Inhoud

Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over projecten en plannen die opgemaakt worden. 

Het vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen raadplegen en er je mening over geven.

Voor sommige van de volgende aanvragen moet een openbaar onderzoek georganiseerd worden:

  • stedenbouwkundige vergunningsaanvragen;
  • verkavelings- en verkavelingswijzigingsplannen;
  • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen;
  • structuurplannen;

Je kan alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen op de volgende pagina:

https://omgeving.geoportaal.be/#/herenthout

Procedure

  • De gemeente start het openbaar onderzoek op en verstuurt de aangetekende zendingen.
  • Het openbaar onderzoek start binnen 5 à 10 dagen nadat het volledigheids- en ontvankelijkheidsattest werd afgeleverd.
  • Het openbaar onderzoek bij een bouwdossier en verkavelingen duurt 30 dagen.
  • De lopende onderzoeken voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, verkavelings- en verkavelingswijzigingsaanvragen, ruimtelijke uitvoeringsplannen … zijn ter inzage op de dienst ruimtelijke ontwikkeling.

Kostprijs

De kosten van de aangetekende zendingen bij het openbaar onderzoek bij een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, verkavelings- of verkavelingswijzigingsaanvraag zijn ten laste van de aanvrager.

Naar top