Openbaar onderzoek klasse 1 Acero Construct bvba

Publicatiedatum: 10 mei 2017

Er is een openbaar onderzoek ingesteld betreffende de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 van Acero Construct bvba, Atealaan 7 bus 3 in Herenthout, voor het exploiteren (regularisatie) van een metaalafwerkingsbedrijf, omvattende:

  • Rubriek 4.3.a)1°i): een poederlakinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6 kW;
  • Rubriek 4.4: een oven voor het drogen van de poederlak met een inwendig volume van 40 m³;
  • Rubriek 15.1.1° het stallen van 3 bedrijfsvoertuigen;
  • Rubriek 16.3.1.1°: een compressor met een geïnstalleerde drijfkracht van 5,5 kW;
  • Rubriek 17.3.5.1°a: de opslag van max. 76 kg (70 liter) giftige vloeistoffen;
  • Rubriek 17.4: de opslag van max. 100 kg/liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen;
  • Rubriek 29.5.2.1°.a: een smederij met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9 kW;
  • Rubriek 29.5.5.3°: 5 baden van elk 1 750 liter voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 8,75 m³;
  • Rubriek 43.1.1°.a): stookinstallaties (4 heteluchtblazers van elk 40 kW en een oven op aardgas van 192 kW) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 352 kW;

Vlarem-rubricering volgens aanvrager:
4.3.a)1°.i) – 4.4 – 15.1.1° – 16.3.1.1° – 17.3.5.1°a – 17.4 – 29.5.2.1°a – 29.5.5.3° – 43.1.1°a;

gelegen in Herenthout, Atealaan 7 bus 3, sectie A, perceelnummer 519e.

De exploitant vraagt tevens afwijking van artikel 5.4.3.1.2 en 5.4.4.2§1 van Vlarem II in die zin dat de verplichting tot een gescheiden indeling van de voorbehandeling, de spuitcabine, de moffeloven en de opslag van de poederlakken wordt geschrapt.

Het dossier ligt elke werkdag, gedurende de diensturen, ter inzage van het publiek in het gemeentehuis van 12 mei tot en met 12 juni 2017.

Indien u opmerkingen of bezwaren heeft, kan u deze schriftelijk toezenden aan de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen), Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout, en dit gedurende de voormelde termijn, tot de sluiting van het onderzoek op 12 juni 2017 om 12.00 uur. Mondelinge bezwaren kunnen worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er zal geen informatievergadering worden gehouden.

Voor meer informatie betreffende deze aanvraag kan u terecht bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen), T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact