Openbaar Onderzoek Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

Publicatiedatum: 15 mei 2017

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert namens de Vlaamse overheid een openbaar onderzoek over de ontwerpkaart van de ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ (MKWB), ook wel zonevreemde bossen genoemd. Het openbaar onderzoek loopt van dinsdag 16 mei tot en met vrijdag 14 juli 2017.

Deze bossen zijn gelegen  buiten de groene bestemmingen: in woongebied, industriegebied, recreatiegebied, landbouwgebied of in een andere niet-groene bestemming. In principe zijn alle bossen, waar ze ook liggen, beschermd door het Bosdecreet. Maar in gebieden die niet bestemd zijn als natuur-, bos- of parkgebied, zijn de bossen minder goed beschermd en dus kwetsbaar. De meest waardevolle van die kwetsbare bossen zijn nu samen op een kaart gezet. Via een verstrengde procedure voor ontbossing kunnen de bossen op die kaart beter beschermd worden.

De Vlaamse Regering heeft de kaart ‘Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen’ voorlopig vastgesteld op 31 maart 2017. Je kan de ontwerpkaart raadplegen tijdens de hele periode van het openbaar onderzoek, van 16 mei 2017 tot en met 14 juli 2017. Dit kan via de volgende kanalen:

  • bij voorkeur online via het geoloket dat je vindt via www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek
  • bij het gemeentehuis, milieudienst (Loket Bouwen & Wonen)
  • bij het Agentschap voor Natuur en Bos – Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, na afspraak op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag, tussen 9.00 en 12.00 uur.

Je kan opmerkingen indienen:

  • bij voorkeur online via het geoloket dat je vindt via www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek
  • schriftelijk en aangetekend naar het volgende adres: Openbaar onderzoek MKWB – Vlaamse regering per adres Agentschap voor Natuur en Bos -Koning Albert II-laan 20, bus 8 in 1000 Brussel
  • schriftelijk afgeven tegen ontvangstbewijs op het hiervoor vermelde adres. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Met bijkomende vragen kan je ook steeds contact opnemen met het gratis telefoonnummer ‘1700’, elke werkdag tussen 9.00 en 19.00 uur of met de milieudienst, T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.

 

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact