Openbaar onderzoek milieuvergunning klasse 2 Garage Van Herck nv

Publicatiedatum: 26 jun 2017

Er is een openbaar onderzoek ingesteld betreffende de milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van Garage Van Herck nv, Nijlense Steenweg 105, 2270 Herenthout, voor het hernieuwen en het veranderen van een bestaande inrichting met showroom en verkoop van nieuwe personenwagens, onderhoud en herstellingen van wagens en een tankstation als volgt:

 • Rubriek 3.4.1°.a): het lozen van maximum 1,3 m³/uur, 5,6 m³/dag en 510 m³/jaar bedrijfsafval via een olieafscheider in de openbare riolering (hernieuwing) – klasse 3;
 • Rubriek 4.3.a).1°ii): spuitcabine waar uitsluitend wateroplosbare verven worden aangebracht met een geïnstalleerd vermogen van 11 kW (ongewijzigd) – klasse 3
 • Rubriek 6.4.1°: opslag van brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 5.500 l in bovengrondse houders waarvan 1.500 l afvalolie, 2 x 1.500 l motorolie en 1.000 l olie in vaten (uitbreiding met 2.500 l) – klasse 3
 • Rubriek 6.5.2°: brandstofverdeelinstallatie met 13 verdeelslangen (vermindering met 6 slangen) – rubriek 2
 • Rubriek 15.3.2°: werkplaatsen voor het nazicht, herstellen en onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden) met 4 hefbruggen en 1 schouwput (uitbreiding met 1 hefbrug) – klasse 2
 • Rubriek 15.4.2°a): niet-huishoudelijke inrichting voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagen waarin maximum 9 voertuigen per dag worden gewassen (ongewijzigd) – klassse 3
 • Rubriek 15.6.1°: opslag van maximum 5 geaccidenteerde voertuigen (vermindering met 5 voertuigwrakken) – klasse 3
 • Rubriek 17.3.2.1.1.2°: opslag maximum 31.980 kg diesel, gasolie en stookolie, waarvan: 30.000 l of 25.200 kg diesel in gecompartimenteerde dubbelwandige ondergrondse houder, 2.000 l of 1.680 kg gasolie in gecompartimenteerde ondergrondse dubbelwandige houder en 6.000 l of 5.100 kg stookolie in 2 bovengrondse houders van 3.000 l (wijziging recipiënten, niet hoeveelheid) – klasse 2
 • Rubriek 17.3.2.2.2.2.a): opslag van maximum 24.400 kg benzine, tweetakt en petrolium, waarvan 30.000 liter of 21.000 kg benzine in 3 x 10.000 l gecompartimenteerde dubbelwandige ondergrondse houders, 2.000 l of 1.800 kg tweetakt en 2.000 l of 1.600 kg petroleum in gecompartimenteerde dubbelwandige ondergrondse houder (geen opslag van huisbrandolie) (ongewijzigd) – klasse 2
 • Rubriek 17.3.6.1°b): opslag van maximum 600 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met gevarenpictogram GHS07, met name motorkoelvloeistof (nieuw) –
  klasse 3
 • Rubriek 17.3.7.1°b): opslag van maximum 600 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid, met name motorkoelvloeistof – klasse 3
 • Rubriek 17.4: opslag van 600 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, met name olie en antivries (ongewijzigd) – klasse 3

Niet ingedeeld:

 • Lozen van huishoudelijk afvalwater met een maximum lozingsdebiet van 0,3 m³ per uur; 1 m³ per dag en 150 m³ per jaar;
 • Stalplaats voor maximum 25 niet rijklare voertuigen;

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 3.4.1°a) – 4.3.a).1°ii) – 6.4.1° – 6.5.2° – 15.3.2° – 15.4.2°a) – 15.6.1° – 17.3.2.1.1.2° – 17.3.2.2.2.2.a) – 17.3.6.1°b) -17.3.7.1°b) – 17.4

gelegen te Herenthout, Nijlense Steenweg 105, sectie E, perceelnummer 673f.

Het dossier ligt elke werkdag, gedurende de diensturen, ter inzage van het publiek in het gemeentehuis van 27 juni  tot en met 27 juli 2017.

Indien je opmerkingen of bezwaren hebt, kan je deze schriftelijk toezenden aan de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen), Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout, en dit gedurende de voormelde termijn, tot de sluiting van het onderzoek op 27 juli 2017 om 12.00 uur. Mondelinge bezwaren kunnen worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er zal geen informatievergadering worden gehouden.

Voor meer informatie betreffende deze aanvraag kan je terecht bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen),
T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact