Openbaar onderzoek milieuvergunning Mols LV

Publicatiedatum: 19 jun 2017

Er is een openbaar onderzoek ingesteld betreffende de milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van Mols LV, Gelderstraat 33, 2270 Herenthout, voor het exploiteren (laattijdig hernieuwen) van een rundveehouderij voor het stallen van 56 runderen (jongvee-opfok), als volgt:

  • rubriek 9.4.3.c)1°: Inrichting waarin grote zoogdieren worden gehouden in agrarisch gebied: 56 runderen waarvan 12 runderen < 1 jaar en
    44 runderen 1-2 jaar – klasse 2
  • rubriek 28.2.c)1°: Opslagplaats voor 575 m³ mengmest – klasse 3

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 9.4.3.c)1° – 28.2.c)1°

gelegen in Herenthout, Herentalse Steenweg 43, sectie A, perceelnummers 727a en 725f.

Het dossier ligt elke werkdag, gedurende de diensturen, ter inzage van het publiek in het gemeentehuis van 20 juni tot en met 20 juli 2017.

Indien je opmerkingen of bezwaren hebt, kan je deze schriftelijk toezenden aan de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen), Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout, en dit gedurende de voormelde termijn, tot de sluiting van het onderzoek op 20 juli 2017 om 12.00 uur. Mondelinge bezwaren kunnen worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Er zal geen informatievergadering worden gehouden.

Voor meer informatie betreffende deze aanvraag kan je terecht bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen), T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact