Openbaar onderzoek Natura 2000-programma

Publicatiedatum: 15 mrt 2017

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Vlaams Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die Europese natuurdoelen.

De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het eerste Vlaams Natura 2000-programma voor de periode 2016-2020. Het beschrijft de te behalen doelen en hiervoor uit te voeren taakstellingen en acties, zoals het optimaliseren van het instrumentarium en de wetgeving, het opstellen van managementplannen Natura 2000 en soortenbeschermingsprogramma’s, projecten voor de bescherming en verbetering van het natuurlijk milieu en de opvolging via monitoring.

Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert nu een openbaar onderzoek over dit programma. Dat loopt van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017. Gedurende deze periode kan je het programma inzien bij de milieudienst (Loket Bouwen & Wonen) en eventuele bezwaarschriften met jouw opmerkingen indienen.

Meer info?
Het volledige dossier en meer uitleg over de procedure kan je vinden op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek.

Je kan ook terecht bij de milieudienst, T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact