Openbaar onderzoek omgevingsvergunning BOFA NV

Publicatiedatum: 09 jan 2018

Het gemeentebestuur van Herenthout deelt mee dat BOFA NV, Atealaan 18, 2270 Herenthout een aanvraag heeft ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Kort omschreven gaat het over een nieuwe inrichting met volgende activiteiten:

  • Op- en overslag van hout- en houtproducten;
  • Het verduurzamen/impregneren van het hout of de houtproducten met een houtverduurzamingsmiddel op watergedragen basis;
  • Het mechanisch behandelen van hout en houtproducte: zagen, afkorten, schaven …

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst zijn: 12.2.1 – 12.3.2 – 17.3.4.1.a – 17.3.6.1.a – 17.3.8.1 – 19.3.2.a – 19.4.1 – 19.6.1.c

De aanvraag ligt in Herenthout, Atealaan 18, sectie A, perceel 398k voor Herenthout en sectie A, perceel 6g voor Herentals.

De bevoegde overheid om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie.

Er is een openbaar onderzoek ingesteld van 10 januari 2018 tot en met 9 februari 2018. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage bij gemeente Herenthout, Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout of bij de stad Herentals, dienst Omgeving.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken via het omgevingsloket. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • per brief naar volgend adres: Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout;
  • digitaal via het omgevingsloket.

Er wordt GEEN informatievergadering georganiseerd.

Voor meer info kan je terecht bij:


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact