Openbaar onderzoek: ontwerp van wijziging van uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Publicatiedatum: 06 feb 2019

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van dit plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf het uitvoeringsplan wel aan dat zodra de Belfius-bank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de doelstellingen in kaart gebracht wordt. Het uitvoeringsplan voorziet de mogelijkheid om de doelstellingen aan te passen bij een beduidend effect.

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van clusters en rekende het effect van de nieuwe Belfiusclusters door op de te behalen restafvaldoelstellingen voor de gemeenten. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval.  De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeentebesturen licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen op maat ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom stelt de OVAM een aanpassing van het uitvoeringsplan voor aan de Vlaamse regering.

Het gewijzigde uitvoeringsplan kan je raadplegen op www.ovam.be/uitvoeringsplan.

Het openbaar onderzoek loopt van 14 januari tot en met 13 maart 2019.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op deze wijziging overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact