Openbaar onderzoek over aanvraag omgevingsvergunning door Gemeentebestuur Herenthout

Publicatiedatum: 27 feb 2018

Referentie omgevingsloket: OMV_2018000700
Gemeentelijk dossiernummer: 201800001
Projectnaam omgevingsloket: BA parking Vonckstraat
Ligging: Vonckstraat in 2270 Herenthout – kadastrale gegevens 1 E 431n2, 1 E 432d, 1 E 431p2

Het gemeentebestuur van Herenthout heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over:

  • aanleg van een parking in betonstraatstenen en waterdoorlatende betonstraatstenen
  • aanleg van een fietsenstalling met overkapping in waterdoorlatende betonstraatstenen
  • aanleg van een voetpad in waterdoorlatende betonstraatstenen
  • plaatsen van een houten tuinhuis
  • plaatsen van een toegangspoort naast de feestzaal

De aanvraag heeft als adres Vonckstraat, kadastraal gekend  1-E-431n2, 1-E-432d, 1-E-431p2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen .

De aanvraag ligt van 27/02/2018 tot en met 29/03/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Loket Bouwen & Wonen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • analoog per brief naar Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout
  • digitaal via omgevingsloket.be

Voor meer info kan u terecht bij Gemeentebestuur Herenthout, Loket Bouwen & Wonen, 014 50 78 46.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact