Openbaar onderzoek PRUP Klein Gent Zuid en PRUP Afbakeningslijn

Publicatiedatum: 15 feb 2018

Kleinstedelijk gebied Herentals: welk effect heeft dit op Herenthout? 

Het ruimtelijk beleid van Vlaanderen wil toekomstige maatschappelijke behoeftes zo veel mogelijk concentreren in steden, zodat de open ruimte niet verder wordt volgebouwd. Extra ruimte voor wonen, werken en winkelen, kleinhandel, stedelijk groen, … zullen we dus in de stedelijke gebieden moeten opvangen. Herentals werd door de Vlaamse Regering aangeduid als kleinstedelijk gebied waarin ook een klein deel van Herenthout een plaats krijgt. Het is de taak van de provincie om de kleinstedelijke gebieden verder vorm te geven.

De provincie heeft een afbakeningsproces opgestart en is momenteel bezig met het bepalen van de grens tussen het stedelijk gebied en het buitengebied. Daarnaast heeft de provincie onderzocht welke bijkomende ontwikkelingen mogelijk zijn in het stedelijk gebied. Een voorstel voor de nodige herbestemmingen werd uitgewerkt aan de hand van provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP).

Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals – ontwerp 1
Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals – ontwerp 2

Herenthout als deel van het kleinstedelijk gebied + bijkomende ontwikkeling in functie van bedrijvigheid 

Het afbakeningsproces resulteerde in een voorstel van afbakeningslijn (vastgelegd in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan PRUP Afbakeningslijn – ontwerpversie) en een voorstel van 5 provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s – ontwerpversie) die bijkomende mogelijkheden geven in het kleinstedelijk gebied voor wonen, bedrijvigheid, kleinhandel en stedelijk groen.

Een klein deel van de gemeente Herenthout wordt opgenomen binnen het kleinstedelijk gebied Herentals (PRUP
Afbakeningslijn). De grens/afbakeningslijn loopt over de 3 gemeenten Herentals, Herenthout en Grobbendonk. Bovendien wordt in Herenthout een uitbreiding voorzien van het bestaande bedrijventerrein Klein Gent Zuid als bijkomende ontwikkeling in het kader van bedrijvigheid in het kleinstedelijk gebied Herentals. Het PRUP Klein Gent Zuid ligt volledig in de gemeente Herenthout.

De andere 4 PRUP’s liggen enkel in Herentals en geven plaats aan verdichting van woonwijken (PRUP Stedelijk Wonen), kleinhandel (PRUP Laagland en PRUP Aarschotseweg) en stedelijk groen (PRUP Greesbos).

Daarnaast werden ook volgende documenten opgemaakt:

 • Plan-MilieuEffectenRapport (Plan-MER): erkende milieudeskundigen schatten de eventuele schadelijke effecten op de mens en het milieu in en onderzoeken hoe de PRUP’s dit kunnen milderen en compenseren.
 • Het Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) (enkel voor PRUP Klein Gent Zuid) onderzoekt hoe de veiligheid in de omgeving te garanderen bij ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

Infoavond 

Tijdens de infoavond op donderdag 8 februari 2018 (van 19.00 tot 21.30 uur in de Lakenhal op de Grote Markt te
Herentals) krijg je een beter zicht op de afbakening van het kleinstedelijk gebied en de mogelijke kansen voor wonen, bedrijvigheid, kleinhandel en stedelijk groen. Daarnaast kom je ook te weten hoe je eventuele opmerkingen of suggesties op deze ontwerp-PRUP’s kan meegeven.

Openbaar onderzoek

De 6 ontwerp-PRUP’s gaan van vrijdag 9 februari 2018 tot en met 9 april 2018 in openbaar onderzoek. Je hebt in die 60 dagen de tijd om je te informeren en je stem te laten horen.
Waar vind je die documenten?

 • Online: www.provincieantwerpen.be
 • In het provinciehuis: op de dienst Ruimtelijke Planning in het Provinciehuis aan de Singel (PaS) Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
 • In het gemeentehuis:
  • Herenthout: Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout (enkel PRUP Afbakeningslijn, PRUP Klein Gent Zuid, RVR en plan-MER)
  • Herentals: Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals (alle documenten behalve PRUP Klein Gent Zuid en RVR)
  • Grobbendonk: Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk (enkel PRUP Afbakeningslijn en plan-MER)

Bezorg binnen deze periode eventuele opmerkingen, bedenkingen of suggesties schriftelijk aan de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO). Dat kan:

 • met een aangetekende brief aan de PROCORO, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
 • met een mail aan procoro@provincieantwerpen.be
 • door afgifte van een brief tegen een ontvangstbewijs op de bovenvermelde gemeentes waar je de PRUP’s kan
  inkijken. Vermeld duidelijk op welk van de zes PRUP’s jouw schrijven betrekking heeft.

Voor bijkomende info kan je steeds terecht op de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen of op
www.provincieantwerpen.be of via mail naar ruimte@provincieantwerpen.be – T 03 240 66 23.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact