Ophokplicht Pluimvee sinds 15 november

Publicatiedatum: 25 nov 2021

In de gemeente Schilde, provincie Antwerpen is bij een wilde gans het vogelgriepvirus vastgesteld. Minister van Landbouw David Clarinval nam daarom, op aanraden van het FAVV, de beslissing om de basismaatregelen vanaf 15 november te verstrengen om het pluimvee beter te beschermen.

Om verspreiding van het virus te beperken roept het FAVV alle houders van pluimvee en vogels op om de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt op te volgen. Ze vragen ook wandelaars om dode wilde (water)vogels te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777.

Periode van verhoogd risico

Sinds 15/11 is een periode van verhoogd risico voor vogelgriep van kracht op het hele grondgebied. Volgende preventieve maatregelen tegen het vogelgriepvirus worden daardoor van kracht:

  • Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moet worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten).
  • Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd en gedrenkt.
  • Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus het pluimvee te beschermen. De maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact