Oproep kandidaten GECORO

Publicatiedatum: 17 apr 2019

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) adviseert het gemeentebestuur inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. De voornaamste taken van de GECORO liggen op het vlak van planning, zoals de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen verleent de GECORO advies. Tot slot kan de GECORO op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen en verder over alle zaken die verband houden met ruimtelijke ordening.

Interesse om te zetelen in de GECORO? Stuur voor 26 april 2019 je kandidatuur naar het college van burgemeester en schepenen, Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout of via chantal.de.laet@herenthout.be, T 014 50 78 46.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact