Opvoedingsondersteuning

Inhoud

  • info over studietoelagen en kinderbijslag
  • Het Doolhofje: een praatgroep voor ouders met een kind met Autisme Spectrum Stoornis of kinderen met ‘extra zorgen’
  • SpeelBabbels, speelvoormiddagen voor kinderen tot 3 jaar én hun mama, papa, grootouders of babysit
  • vakantieplanning tegen gunstige tarieven
  • tussenkomst socio-culturele activiteiten
  • Triple P – Positief opvoeden
  • gezinszorg voor jonge gezinnen
  • pedagogische bibliotheek en spelotheek

Bijlagen

Naar top