Opvoedingsondersteuning

Inhoud

  • Info over studietoelagen en kinderbijslag
  • Het Doolhofje: een praatgroep voor ouders met een kind met Autisme Spectrum Stoornis of kinderen met ‘extra zorgen’
  • SpeelBabbels, speelvoormiddagen voor kinderen tot 3 jaar én hun mama, papa, grootouders of babysit
  • Vakantieplanning tegen gunstige tarieven
  • Tussenkomst socio-culturele activiteiten
  • Triple P – Positief opvoeden
  • Gezinszorg voor jonge gezinnen
  • Pedagogische bibliotheek en spelotheek

Bijlagen

Naar top