Opwaardering begraafplaats

Inhoud

Wij werken momenteel aan de uitvoering van een nieuw masterplan voor de begraafplaats.

Het is onze visie om van Herenthout een aangenaam, mooi en veerkrachtig dorp te maken. Deze visie en de klimaatopgaven waar we voor staan, maakt het vrijwaren en versterken van groene, open ruimte in de dorpskern belangrijk. Het vergroenen van onze gemeentelijke begraafplaats vormt een enorme kans om hieraan bij te dragen.

De begraafplaats vandaag is een drukbezochte plaats. Dagelijks komen nabestaanden er het graf van hun dierbaren bezoeken en onderhouden. Deze stille omgeving moet plaats bieden voor bezinning en rust, maar schept verder ook kansen om elkaar te ontmoeten.

In zijn huidige vormgeving heeft de begraafplaats geen logische en leesbare structuur. Nieuwere vormen van begraven resulteerde in de aanleg van urnegraven, een strooiweide en columbaria. Zo groeide onze begraafplaats ondoordacht en op een chaotische manier verder aan.

We vertaalden daarom een duurzame toekomstvisie in een nieuw masterplan. We vertrokken vanuit de bestaande situatie en hebben getracht om de aanwezige kwaliteiten sterker naar voor te brengen en positief te accentueren. De dreef in geknotte zomerlindes bijvoorbeeld vormt een enorme ruimtelijke kwaliteit, maar valt momenteel amper op door zijn inkleding. De afscheidsruimte bij de ingang is een zeer waardevolle plek, maar oogt door het gekozen materiaal- en kleurgebruik niet ingetogen.

Met de realisatie van dit masterplan willen we onze begraafplaats verfraaien tot een serene, groene ruimte met veel aandacht voor verblijfskwaliteit en groen als verbindende factor. We vergroenen met diverse structuren en elementen die bloemenrijk zijn, vogels en vlinders aantrekken, kleur en leven brengen en bijdragen tot het welbevinden van bezoekers en omwonenden. Een plaats waar je de kans hebt om te rouwen, te bezinnen, tot rust te komen, maar waar ook veel aandacht wordt geschonken aan het ontmoeten van mensen in een kwaliteitsvolle duurzame omgeving. We verbinden met andere woorden deze ruimte opnieuw met zijn omgeving, letterlijk en figuurlijk.

De uitvoering gebeurt stapsgewijs. In eerste instantie beperken de werken zich tot de begraafplaats zelf. Nadien pakken we ook de directe omgeving aan.

Naar top