Parkeerkaart voor personen met een handicap

Inhoud

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

In bepaalde steden en gemeenten mag je dankzij de kaart gratis parkeren. Informeer je dus steeds bij de stad of de gemeente waar je naartoe wil gaan.

Ook in het buitenland kan je de kaart gebruiken. Richt je tot de ambassade van het land waar je naar toe gaat voor meer informatie.

Procedure

Via de website van de Directie-generaal Personen met een handicap kan je de parkeerkaart aanvragen of je kan hiervoor langskomen in Driane.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Wat meebrengen

Identiteitskaart

Naar top