Politie Neteland vernieuwt dienstverlening

Publicatiedatum: 27 feb 2017

Op 1 maart 2017 wijzigt de dienstverlening  van de Lokale Politie Neteland (Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar) ingrijpend. Zij zullen de openingsuren van het hoofdcommissariaat aanpassen. Het zonaal onthaal zal enkel nog overdag tussen 7.00 en 21.00 uur open zijn. De politie zal de vrijgekomen uren inzetten om meer gerichte controles te doen.

Vanzelfsprekend blijven hun ploegen permanent beschikbaar voor noodhulp. De meldkamer zal de dringende oproepen van het noodnummer 101 doorgeven aan de ploegen op het terrein.

De aanpassing van de openingsuren kwam er na een analyse van de werking van het hoofdcommissariaat. Hieruit bleek dat men erg zelden na 21.00 uur contact opnam voor dringende tussenkomsten. Daarom kiest de politie voor beperktere openingsuren en meer inzet op gerichte acties.

Wat gaat er nog veranderen?

  • De interventieploegen zullen dus meer gericht toezicht uitoefenen. Zij zullen de noodhulp beperken tot die gevallen waarin de komst van een politieploeg echt een meerwaarde oplevert.
  • Verbetering van de informatie aan de burger door aanspreekpunten aan te duiden. Deze zullen je beter kunnen inlichten over de politietussenkomsten.
  • De investering in de wijkpolitie blijft behouden en wordt versterkt met gebiedsgebonden samenwerking. Per gebied zullen de wijkinspecteurs nauw samenwerken met collega’s van andere teams om de problemen in de wijk samen aan te pakken.
  • Vereenvoudiging van de structuur en een nieuw team criminaliteit en overlast. Dit team zal zich toeleggen op de strijd tegen diefstallen en drugs.
  • Versterking van het rechercheteam en het team jeugd en gezin.
  • Een aantal specialisten binnen het korps krijgen meer armslag, bijvoorbeeld voor milieuhandhaving, vreemdelingen, wapens en preventie. Deze laatste zullen de talrijke buurtinformatiewerken (BIN) ondersteunen en nauwe contacten onderhouden met de scholen),

De Lokale Politie Neteland gelooft sterk in dit ambitieuze verbeterplan. De puzzelstukken van het plan passen mooi in elkaar. Het zal hen in staat stellen de organisatie aan te passen aan een ingewikkelde en snel veranderende samenleving. Er is heel wat enthousiasme in het korps om hiermee aan de slag te gaan.


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact