Politiecodex

Inhoud

De politiecodex bevat regels over onder meer langdurig parkeren, geluidsoverlast, sluitingstijd, vuurwerk, hinderlijke gedragingen, loslopende honden, geurhinder, sneeuwruimen, hinderlijke beplanting, sluikstorten, vuur, stoken, wildplakken, nachtlawaai, vernielen van grafzerken, beschadigen van eigendommen en graffiti.

Wanneer je een regel uit de politiecodex overtreedt, kan je een gemeentelijk administratieve sanctie (GAS) krijgen. De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal op. Op basis van dit pv kan de sanctionerende ambtenaar een geldboete opleggen.

Bijlagen

Naar top