Polyvalente zaal Klim-op

Inhoud

De zaal wordt aangeboden aan erkende Herenthoutse verenigingen of verenigingen die zijn aangesloten bij een adviesraad.(max capaciteit 80 p)

Procedure

Aanvraag tot reservatie gebeurt kan maximaal 1 jaar en minimaal 1 maand vooraf, en gebeurt via het onthaal van het gemeentehuis of per e-mail of telefoon.

Kostprijs

De tarieven zijn vastgelegd in een retributiereglement. Een afschrift hiervan wordt steeds bij het huishoudelijk reglement gevoegd. Voor de sleutel wordt steeds een waarborg van € 50 gevraagd.

Naar top