Probleem op of langs de weg? Zo gemeld!

Publicatiedatum: 05 mei 2021

Het Vlaamse wegennet is zo’n 67.000 km lang. Afhankelijk van de locatie van de weg gebeurt het beheer en onderhoud door de Vlaamse overheid, steden en gemeenten, waterwegbeheerders,…

De beheerders zijn dagelijks op de weg om de wegen te inspecteren en te onderhouden. Maar op zo’n uitgebreid wegennet kunnen ze niet overal tegelijk zijn.

Jij kan ook meehelpen. Merk je iets op aan de weg? Meld het dan via www.meldpuntwegen.be of bel naar het gratis nummer 1700. Dat kan iedere werkdag van 9 uur tot 19 uur.

Wat kan je zoal melden?

  • Staat van de infrastructuur (wegen, fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers, voetpaden, zebrapaden, tunnels, bruggen, …)
  • Zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud
  • Verkeersborden, markeringen, signalisatie
  • Openbare verlichting, verkeerslichten
  • Flitspalen, trajectcontrole
  • Straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden)
  • Bermen (onderhoud, beplanting, geluidsschermen)
  • Snelwegparkings, carpoolparkings
  • Wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering)

Wil je een dringende gevaarlijke situatie melden? Verwittig dan onmiddellijk de politie via het noodnummer 101.

 


© 2018 Herenthout | KBO 0207.502.004 |Privacy | Contact