Financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum

Inhoud

Als je problemen hebt om jouw verblijf in een woon- en zorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen.

Voorwaarden

  • Op het moment van opname in een woon- en zorgcentrum ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.
  • Zorgbehoevend zijn.
  • De lichamelijke, geestelijke of sociale toestand moet een opname verantwoorden.
  • Een individueel onderzoek bepaalt of je niet in de mogelijkheid bent zelf in te staan voor de verblijfskosten van het rusthuis.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Bewijs huidig inkomen
  • Rekeninguittreksels laatste drie maanden
  • Overzicht van de spaargelden
Naar top