Voorschotten op sociale uitkeringen

Inhoud

Indien de uitbetaling van jouw sociale zekerheidsuitkering of jouw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW je een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Bewijs aanvraag uitkering
  • Overzicht maandelijkse kosten
  • Rekeninguittreksels laatste drie maanden
Naar top