Collectieve schuldenregeling

Inhoud

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert je inkomen in jouw plaats en helpt jou om op die manier je schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kan je terug schuldenvrij door het leven.

Procedure

Verzoekschrift

Je vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank. De maatschappelijk werk(st)er of de jurist kan je hierbij helpen.

Bemiddeling

Als je wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan.

  • Door bemiddeling zal de schuldbemiddelaar tussen jou en je schuldeisers proberen tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen.
  • Als dit niet lukt, maakt hij daar een verslag van op en kan de rechter op basis daarvan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen.
  • In uitzonderlijke gevallen kan er een totale kwijtschelding van de schulden gevraagd worden aan de rechter.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Huurcontract
  • Loonfiches of bewijs van uitkering
  • Laatste factuur van gas, elektriciteit en Pidpa
  • Openstaande facturen
  • Klevertje mutualiteit
  • Rekeninguittreksels laatste drie maanden
Naar top