Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Inhoud

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Laatst ontvangen aanslagbiljet van de personenbelasting of recent stortingsbewijs van alle inkomsten zoals pensioenen, vergoedingen beroepsziekten, …
  • Rekeningnummer van de aanvrager
  • Recent aanslagbiljet onroerende voorheffing
  • Akte van verkoop of afstand van roerende en onroerende goederen van de laatste tien jaar, voorafgaand aan de aanvraag

Meer info

www.handicap.belgium.be

Naar top