Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Inhoud

Heb je een handicap en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan heb je wellicht vaak extra kosten om jezelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan je helpen om deze extra kosten te dragen.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Laatst ontvangen aanslagbiljet van de personenbelasting of recent stortingsbewijs van alle inkomsten zoals pensioenen, vergoedingen beroepsziekten  …
  • Rekeningnummer van de aanvrager
  • Recent aanslagbiljet onroerende voorheffing
  • Akte van verkoop of afstand van roerende en onroerende goederen van de laatste 10 jaar, voorafgaand aan de aanvraag

Meer info

www.handicap.belgium.be

Naar top