Administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid

Inhoud

Heeft jouw woning gebreken, maar reageert de verhuurder niet op jouw klacht of weigert hij de nodige werken uit te voeren, dan kan je naar de gemeente gaan en een formeel verzoek indienen om de administratieve procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring op te starten. 

Bij een gegronde klacht wordt een kwaliteitsonderzoek aangevraagd bij Wonen-Vlaanderen.

Voorwaarden

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Kostprijs

Gratis

Naar top