Materiële steun tijdens asielprocedures

Inhoud

Asielzoekers hebben recht op materiële hulp vanaf de indiening van de asielaanvraag, en dit gedurende heel de asielprocedure, met inbegrip van de beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De materiële steun bestaat uit huisvesting, voedsel, kleding, medische, maatschappelijke en psychologische begeleiding en de toekenning van een dagvergoeding. Zij omvat eveneens de toegang tot juridische bijstand, de toegang tot diensten als tolkdiensten of opleidingen, evenals de toegang tot een programma voor vrijwillige terugkeer. De hulp wordt verstrekt in een opvangstructuur, beheerd door Fedasil.

Naar top