Planologisch attest

Inhoud

Bepaalde bestaande zonevreemde bedrijven, gelegen in het Vlaamse Gewest, kunnen een ruimtelijke oplossing krijgen via een planologisch attest. Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

Meer informatie (voorwaarden, procedure) voor een planologisch attest vind je op de website van Departement Omgeving.

Voorwaarden

  • Een planologisch attest kan enkel aangevraagd worden door en voor een bedrijf waarvoor het maken of wijzigen van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) overwogen moet worden om de uitbreiding of het herbouwen van het bedrijf mogelijk te maken.
  • Bovendien moet het bedrijf voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
    • het bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunningsplicht in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;
    • het betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf;
    • het bedrijf heeft een omzet geboekt van minstens 250 000 euro op basis van de BTW-aangiften over het volledige boekjaar voorafgaande aan de aanvraag.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Naar top