Vreemdelingen en asielzoekers

Inhoud

Lokaal opvanginitiatief (LOI)

Een lokaal opvanginitiatief (LOI) is een kleinschalig opvanginitiatief voor asielzoekers georganiseerd door het OCMW en gefinancierd door de federale overheid. Het LOI in Herenthout bestaat uit individuele woningen. Het gaat om gemeubelde woningen met een basisuitrusting, waardoor de bewoners zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Deze woningen zijn eigendom van het OCMW. In het totaal kan lokaal bestuur Herenthout 15 personen opvangen in het LOI.
Het OCMW is verantwoordelijk voor de begeleiding van de bewoners. Deze begeleiding bestaat uit een opvolging van de asielprocedure en de dagelijkse begeleiding. Bewoners worden ondersteund bij onder andere medische en psychosociale vragen door samenwerkingen met de lokale huisarts, bij vragen naar onderwijs en opleiding, zoeken naar huisvesting enz.

Financiële steun

Als je geen Belg bent is het mogelijk dat er, na een sociaal onderzoek van de maatschappelijk werker, recht is op equivalent leefloon. Het equivalent leefloon is financiële steun als er geen recht is op een leefloon en waarbij u zich door een tekort aan middelen niet kan integreren in de maatschappij. Je moet voldoen aan enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor het equivalent leefloon. Je moet bijvoorbeeld een geldige verblijfsvergunning hebben, een werkelijke verblijfplaats hebben in België en je in een noodtoestand bevinden.

Dringende medische hulp

Het OCMW kan een financiële tussenkomst geven in de medische kosten van een persoon die illegaal in België verblijft. Deze hulp is geen financiële hulp die rechtstreeks aan de persoon wordt uitgekeerd, maar het is de bedoeling dat deze personen toegang hebben tot medische verzorging. Om je recht op dringende medische hulp te onderzoeken, moet je een afspraak maken met het OCMW.

Inburgering

Het Agentschap voor Integratie en Inburgering biedt een inburgeringsprogramma aan.

Naar top