Opgraving van een stoffelijk overschot of urne

Inhoud

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester van een Vlaamse gemeente de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren. Die toelating kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel. De burgemeester kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Kostprijs

De aanvrager betaalt alle kosten voor de opgraving. Het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen bepaalt het tarief.

Bijlagen

Belastingen en retributies

Naar top