Sociaal tarief voor warmte

Inhoud

Het sociaal tarief voor warmte is een sterk verlaagd tarief voor klanten die aangesloten zijn op een warmtenet en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wie recht heeft op een sociaal tarief is een ‘beschermde klant’ of ‘beschermde afnemer’.

Beschermde afnemers hebben ook nog recht op andere voordelen, zie: Voordelen en premies voor beschermde afnemers.

Voorwaarden

U moet aangesloten zijn op een warmtenet en recht hebben op een bepaalde uitkering of tegemoetkoming. Deze categorieën die in aanmerking komen, zijn hetzelfde als voor het sociaal tarief op aardgas. Check de voorwaarden van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas (sociale maximumprijzen).

Procedure

  • Het sociaal tarief voor warmte trad in werking vanaf 1 juli 2022.
  • De leveranciers geven eind september 2022 hun klantenlijsten door aan de FOD economie. U krijgt het nieuwe tarief dus ten vroegste op uw warmtefactuur van de daaropvolgende maand te zien en ontvangt een terugbetaling voor uw verbruik van tot en met 1 juli 2022.
  • De procedure is dezelfde als de procedure voor het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas.

Kostprijs

Financieel voordeel
  • Het sociaal tarief voor warmte is gelijk aan het sociaal tarief voor aardgas. Het bedrag is hetzelfde bij alle leveranciers en wordt om de 3 maanden berekend.
  • Warmteleveranciers mogen wel extra’s doorrekenen voor vaste kosten die geen betrekking hebben op de energie- of netwerkcomponent (bv. installatie en onderhoud).

Regelgeving

Het Koninklijk Besluit van 5 mei 2022 tot vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van warmte aan beschermde residentiële afnemers werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (pp. 44720- 44721) op 24 mei 2022.

Naar top