Energielening (tot 31-8-2022)

Inhoud

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Als u tot de prioritaire doelgroep behoorde of exclusief nachttarief had, kon u die werken misschien financieren met een Energielening van de Vlaamse overheid.

De Energielening werd sinds 1 september 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening.

Voorwaarden

De Energielening wordt afgehandeld via het Energiehuis voor uw gemeente.

Voor wie?

Prioritaire doelgroep
Onderstaande personen behoren tot de ‘prioritaire doelgroep’ en kwamen in aanmerking voor een renteloze Energielening (0% intrest).

 1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (stickertje eindigt op 1).
 2. Huishoudens die recht hebben op een Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds en met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager dan of gelijk is aan 20.764 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd worden met 3.844 euro per persoon ten laste.
 3. Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 4. Beschermde afnemers.
 5. Gezinnen met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen
  • van maximaal 32.980 euro verhoogd met 1.720 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder (voor energieleningen 2022).

Naast de prioritaire doelgroep hadden ook personen met exclusief nachttarief recht op een renteloze energielening.

Personen uit de bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

 • Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw’s, ...) konden tot eind 2020 een Energielening aanvragen voor maximaal 15.000 euro, aan een intrestvoet van 1%, terug te betalen op 10 jaar.
  Sinds 2021 werd deze energielening renteloos ter beschikking gesteld (intrestvoet van 0%)
 • Voor verenigingen van mede-eigenaars kon het maximaal leningsbedrag vermeerderd worden met 7.500 euro per wooneenheid in het gebouw waarvoor de vereniging verantwoordelijk is.

Voor welke werken?

 1. Dak- of zoldervloerisolatie.
 2. Hoogrendementsglas (ook in deuren en poorten).
 3. Muurisolatie.
 4. Vloerisolatie.
 5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen).
 6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.
 7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …).
 8. Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en dat er geen enkel glas meer is).
 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water.
 10. Vervanging van lichtarmaturen en lampen (vooral in de gemene delen van appartementsgebouwen).
 11. Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond).
 12. Energieopslagtechnieken (bijv. thuisbatterij) en beheerssystemen.
 13. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige maatregelen).

Ook voor een nieuwbouwwoning kon u voor de meeste van de hierboven vermelde werken een Energielening aanvragen als:

 • er nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend
 • én uw woning een E-peil van E30 woning haalt. E30 is bijna-energieneutraal (BEN).

Vraag de volledige voorwaarden voor de werken bij uw Energiehuis.

 • Sommige werken moeten bepaalde normen halen om in aanmerking te komen.
 • De werken moeten worden uitgevoerd door een een aannemer, zodat er ook een garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor dak- of zoldervloerisolatie komt ook ‘doe-het-zelf’ in aanmerking.

Sinds 1 september 2022: Mijn VerbouwLening

Deze Energielening werd sinds 1 september 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening (hoger bedrag, voor ruimere inkomensgroepen, langere looptijd, uitbreiding private verhuur en verhuur via een sociaal verhuurkantoor).

Procedure

 • U kunt (sinds 1-9-2022) geen nieuwe Energielening meer aanvragen.
 • De kredietcommissie van het Energiehuis keurt uw ingediende aanvraag al dan niet goed. Het Energiehuis bepaalt zelf de termijn waarbinnen uw aanvraag goed- of afgekeurd wordt.
 • Het Energiehuis legt de goedgekeurde kredieten voor aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het VEKA kijkt na of de lening in overeenstemming is met de reglementeringen van het Vlaamse Gewest en geeft binnen de week definitieve goedkeuring.
 • Zodra de energielening is afgesloten, staat uw Energiehuis in voor het beheer van uw lening. Voor al uw vragen die met uw dossier verband houden (ook bijv. wijziging rekeningnummer, domiciliëring, afbetalingen, ...) moet u dus contact opnemen met uw Energiehuis.

Kostprijs

Financieel voordeel
 • U kon maximaal 15.000 euro lenen. Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen.
 • Voor de prioritaire doelgroep en personen met exclusief nachttarief (zie Voorwaarden) bedraagt de intrest 0%.
 • Voor de niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen:
  • tot eind 2020 bedraagt de intrest 1%
  • vanaf 2021 bedraagt de intrest 0%.
 • Het geleende bedrag moet op 10 jaar tijd terugbetaald worden.
 • De Energielening kan niet ingebracht worden op de belastingaangifte. Voor de Energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.
 • Vanwege de coronacrisis was er voor de Energieleningen een tijdelijke automatische opschorting van de kapitaalsterugbetaling van 20 april tot 20 juli 2020.

Regelgeving

 • Energiedecreet van 8/05/2009: Decreet van 08/05/2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
 • BVR 19/11/2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, art. 7.9.3, 7.9.3/1 , 7.9.3/2 en 7.9.3/3
Naar top