EPC voor kleine niet-residentiële eenheid (EPC kNR)

Inhoud

Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor kleine niet-residentiële eenheden (kortweg EPC kNR) kan sinds 2020 opgemaakt worden bij de verhuur, verkoop en andere overdracht van gebouweenheden die niet bestemd zijn om te wonen, zoals horeca- of handelszaak, klein kantoor, praktijk, B&B, …

Dit EPC toont aan hoe energiezuinig een kleine niet-residentiële gebouweenheid is. Op het EPC staan ook concrete aanbevelingen om de gebouweenheid energiezuiniger te maken.

Vanaf 2023 kan de gebouweigenaar ervoor kiezen om een EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) op te maken in plaats van een EPC kNR.

Voorwaarden

 • Het EPC kNR wordt opgesteld per kleine niet-residentiële eenheid. Deze eenheden hebben een niet-residentiële bestemming en zijn klein. Ze mag dus zelf niet groot zijn en mag ook geen deel zijn van een groot niet-residentieel geheel, zoals een winkelcentrum. Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden.
  • De bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid is niet groter dan 500 m².
  • Het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat de eenheid bevat mag niet groter zijn dan 1000 m² en bevat geen niet-residentiële eenheid die groter dan 500 m² is.

Op de EPC-pedia (voor professionelen) vindt u meer uitleg over ‘klein niet-residentieel’ en het ‘aaneengesloten niet-residentiële geheel’.

 • Dit EPC moet worden opgemaakt door een erkende Energiedeskundige (type A).
 • Wie zijn kleine niet-residentiële gebouweenheid verkoopt, overdraagt of verhuurt, moet steeds over een geldig EPC beschikken.
  • Op het moment dat de gebouweenheid wordt aangeboden voor bijvoorbeeld verkoop of verhuur, moet een geldig EPC beschikbaar zijn.
  • Op het moment van de overdracht (uiterlijk op de datum van het verlijden van de akte of het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht), moet het EPC aan de nieuwe eigenaar of huurder bezorgd zijn.
  • Er zijn enkele uitzonderingen. Zie: Toepassingsgebied EPC Klein Niet-Residentieel Uitzonderingen (op de EPC-pedia).
 • Bij het te koop en te huur stellen, moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin de gebouweenheid te koop of te huur wordt aangeboden. De verplichte vermelding van EPC-gegevens in advertenties geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, …
 • Het EPC kNR is 10 jaar geldig, maar vervalt:
  • als de gebouweenheid van bestemming verandert, bijvoorbeeld van winkel, restaurant of kantoor naar wonen of omgekeerd
  • als een nieuw EPC is ingediend.
 • Vanaf 2030 moet elke kleine niet-residentiële eenheid sowieso over een EPC beschikken, los van verkoop en verhuur. Er geldt dan immers een minimale label-eis, die moet aangetoond worden via het EPC. De minimale label-eisen zijn als volgt:
  203020352040
  kNR in gebouw met meerdere eenheden of in gesloten bebouwingDCC
  kNR in open of half open bebouwingEDC
 • Bekijk het voorbeeld-EPC kNR om te weten hoe een EPC eruitziet.
  • Het EPC kNR vermeldt een energiescore en een energielabel (van F tot A+) dat de energieprestatie van het gebouw weergeeft op een schaal van rood (slecht) naar groen (goed).
  • Het EPC kNR bevat ook aanbevelingen over hoe de kleine niet-residentiële gebouweenheid nog energiezuiniger gemaakt kan worden. De aanbevelingen in het EPC kNR zijn richtinggevend, maar niet verplicht.
  • Lees ook de gedetailleerde informatie over de verschillende onderdelen van het EPC, het energielabel, de energiescore en de aanbevelingen.

Procedure

 • Het EPC moet opgemaakt worden door een Energiedeskundige type A. U kunt op postcode zoeken in de lijst van erkende Energiedeskundigen type A.
 • De Energiedeskundige
  • doet de nodige vaststellingen tijdens een plaatsbezoek
  • kijkt naar de isolatiematerialen, de ramen, de installaties voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie …
  • gebruikt een softwareprogramma van de overheid.
 • De Energiedeskundige maakt ook gebruik van bewijsstukken. Dat zijn documenten van de eigenaar die de aanwezigheid van isolatie, materialen of toestellen aantonen. Op de aanstiplijst staat welke documenten de eigenaar aan de energiedeskundige bezorgt.
 • De opmaak van een EPC kNR neemt meestal ongeveer een halve dag in beslag.

Hoe kunt u het plaatsbezoek goed voorbereiden? Hoe verloopt het? Zie: Plaatsbezoek voor EPC door Energiedeskundige type A .

Kostprijs

Kost

Er is geen vaste kostprijs voor een EPC kNR. De prijs hangt af van de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige. Het is het best de prijs en kwaliteit van verschillende energiedeskundigen te vergelijken.

Naar top