Heffing op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen

Inhoud

Jaarlijks wordt door de gemeente de inventaris opgemaakt van:

  • de leegstaande woningen en gebouwen die gedurende tenminste één jaar effectief leegstaan;
  • de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen; van zodra deze bedrijfsgebouwen door het agentschap RO-Vlaanderen opgenomen worden in de inventaris is een jaarlijkse heffing verschuldigd.

De gemeente heeft een eigen reglement opgesteld waarin wordt opgenomen in welke situaties de gemeente een woning of gebouw als leegstaand beschouwd.

Kostprijs

De gemeente keurde hiervoor een belasting goed. Het bedrag van de belasting wordt voor de eerste periode dat het gebouw of woning is opgenomen in het leegstandsregister forfaitair vastgesteld op:

  • voor een volledig gebouw of woonhuis: 1500 euro
  • voor een individuele kamer: 250 euro
  • voor elke andere woning dan hiervoor vermeld: 750 euro
Naar top