Stedenbouwkundig attest

Inhoud

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel, gelegen in het Vlaamse Gewest, bevestigd wilt zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid over het te realiseren project.

Voorwaarden

Let op! Een attest is nog geen bouwvergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Procedure

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Je kan het aanvraagformulier (doc) downloaden op de website.

Je moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij het departement Omgeving, waar je je dossier indient in twee exemplaren. De formulieren voor het aanvragen van een stedenbouwkundig attest kan je eveneens verkrijgen op het departement Omgeving.

Meer info

Stedenbouwkundig attest

Naar top