Minimale levering van aardgas voor wie prepaid heeft

Inhoud

Als je klant bent bij de netbeheerder en voor aardgas betaalt via Prepaid (vroeger ‘budgetmeter’), kan je tussen 1 november en 31 maart onder bepaalde voorwaarden een minimale levering aardgas aanvragen om jouw woning te verwarmen.

Procedure

De sociale dienst onderzoekt per aanvraag of je kampt met een probleem van energiearmoede (d.i. problemen hebben met het betalen van de energiefacturen) en beslist dan of je in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas voor je budgetmeter, eventueel verbonden aan bepaalde voorwaarden.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Oplaadkaart budgetmeter aardgas (steek de kaart vooraf nog in budgetmeter voor update gegevens)
 • Bewijs inkomsten laatste drie maanden
 • Rekeninguittreksels laatste drie maanden

Kostprijs

De hoogte van de tussenkomst is afhankelijk van:

 • het tarief bij de netbeheerder en het sociaal tarief tijdens de laatste drie maanden van het jaar.
 • het type woning waarin u woont.
 • of u beschermd afnemer bent of niet.

Uitzondering: Omwille van de hoge energieprijzen werden de bedragen van de halfmaandelijkse tussenkomsten verhoogd op basis van de geldende tarieven vanaf 31 december. De verhoging komt er vanaf 1 februari en zal gelden tot en met 31 maart.

 • Voor gewone afnemers is het bedrag vanaf 1 februari 2022:
  • voor een appartement: 77,66 euro per halve maand
  • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 110,66 per halve maand
  • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 132,66 euro per halve maand.
 • Voor beschermde afnemers is het bedrag vanaf 1 februari 2022:
  • voor een appartement: 20,66 euro per halve maand
  • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 29,66 euro per halve maand
  • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 34, 66 euro per halve maand.

Meer info

www.fluvius.be

Budgetmeter

Naar top